Gimnazjum w Dębowcu
Zaproszenie na pokaz odłowów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 26 Październik 2014 23:49

Plakat Odlowy m

 
"Nauka drogą do sukcesu" 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 10 Październik 2014 23:00

W nowym roku szkolnym rusza kolejna edycja programu stypendialnego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku". Każdy uczeń, który chciałby skorzystać z takiego stypendium, musi spełnić wszystkie kryteria podstawowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych (wymienione są tylko warunki dotyczące ucznia gimnazjum):

 1. kryteria podstawowe:
  1. uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej;
  2. stałe zamieszkanie na terenie województwa śląskiego;
  3. średnia ocen z trzech wybranych przez wnioskodawcę (ucznia) przedmiotów kierunkowych z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych (tzn. matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, przyroda, informatyka i zajęcia techniczne) uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki (2013/2014) wynosi co najmniej 5,00;
  4. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki wynosi co najmniej 4,20;
  5. przeciętny miesięczny dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (w tym przypadku jest to rok 2013), nie przekracza kwoty 1078,00 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecko z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W takiej sytuacji maksymalny dochód na osobę wynosi 1246,00 zł;
  6. za okres, na jaki będzie przyznawane stypendium w ramach projektu uczeń nie może pobierać stypendium finansowanego ze środków publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach projektu, które spowodowałoby podwójne finansowanie wydatków.
 2. kryteria dodatkowe:
  1. uzyskanie w okresie trzech poprzednich lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty:
   - konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub
   - olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia;
  2. co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej

Zgodnie z zapisami regulaminu w staraniu o uzyskanie stypendium preferowani będą uczniowie zamieszkujący tereny wiejskie oraz uczniowie niepełnosprawni.

Wszyscy uczniowie, którzy spełniają wymagane kryteria muszą złożyć osobiście lub wysłać na jeden z podanych poniżej adresów komplet dokumentów w terminie do 31 X 2014r. (decyduje termin wpłynięcia dokumentów do urzędu)

 • Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 • Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
 • Sekretariat Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Poniżej zamieszczony jest cały regulamin oraz lista dokumentów jakie należy złożyć:

Wszystkie bieżące informacje na temat projektu znajdują się również na stronie efs.slaskie.pl

Uczniowie, którzy spełniają podane wymagania i są zainteresowani otrzymywaniem stypendium mogą zgłosić się do szkolnego opiekuna stypendystów p. Barbary Szczypka.

szkolny koordynator projektu

Barbara Szczypka

Zmieniony: Środa, 15 Październik 2014 18:05
 
Dzień chłopaka - 30 IX 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 04 Październik 2014 18:51

Samorząd Uczniowski, a właściwie jego żeńska część przygotowała dla Panów pokaz mody męskiej oraz słodkie upominki – jadalne banknoty!
Jeszcze raz najlepsze życzenia dla wszystkich Panów.

J. Maciałowicz
opiekun SU

 
Konsultacje - październik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 01 Październik 2014 19:52
W dniu 7 października 2014r., w godzinach od 15.00 do 17.00 odbędą się konsultacje dla rodziców.
Zmieniony: Środa, 01 Październik 2014 19:53
 
Dzień języków obcych 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 29 Wrzesień 2014 00:11

26 września w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych młodzież gimnazjalna miała okazję spotkać się z absolwentką naszej szkoły Pauliną Szendzielarz, która spędziła rok na Dominikanie w ramach projektu AFS. Paulina podzieliła się z nami ciekawostkami z życia szkolnego i rodzinnego na wyspie, przybliżyła życie mieszkańców, różnice i podobieństwa kulturowe i swoje wrażenia z pobytu na odległej wyspie. Podkreśliła też, jak ważne jest w takich projektach otwarcie się na innych ludzi, ich zwyczaje, tradycje, ale także znajomość języka obcego, który jest podstawą do rozpoczęcia przygody, jaką jest udział w projektach międzynarodowych. Milo było usłyszeć, że jej przygoda z wyjazdami zaczęła się w Gimnazjum w Dębowcu, gdzie dwukrotnie zaangażowała się w program Socrates Comenius najpierw w projekt grupowy – wyjazd do Londynu, a później spędziła 3 miesiące w Szwecji w ramach Indywidualnych Wyjazdów Uczniowskich.
Dziękujemy Paulinie za ciekawą prezentację i czekamy na jej dalsze przygody!

 

Joanna Maciałowicz
nauczyciel j. angielskiego
Quiz about the UK ikona_pps

 

Zmieniony: Poniedziałek, 17 Listopad 2014 14:45
 
Letnia szkoła PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 29 Wrzesień 2014 00:00

10.09.2014r. uczniowie szkół powiatu cieszyńskiego wzięli udział w zajęciach Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

Zajęcia rozpoczęły się wykładem profesora Daniela Kadłubka, który przybliżył sylwetkę profesora Jana Szczepańskiego. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach i grze miejskiej oraz quizie dotyczącym profesora Szczepańskiego, w którym Gimnazjum w Dębowcu zdobyło I miejsce. Szkołę reprezentowali: Tomasz Bochenek, Joanna Chwastek, Tomasz Cieńciała, Michał Kaleta i Kinga Rusin. Opiekę nad uczniami sprawowała Jolanta Musiolik.

Jolanta Musiolik

 

letnia szkola 2014 (1) minletnia szkola 2014 (2) min

Zmieniony: Niedziela, 02 Listopad 2014 18:06
 
ZMIANA PLANU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 08 Wrzesień 2014 20:06
Dnia 15 IX 2014 (poniedziałek) ulega zmianie plan lekcji. Nowy plan dostępny jest tutaj.
Zmieniony: Czwartek, 11 Wrzesień 2014 13:56
 
Zebranie rodziców 11 IX 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 06 Wrzesień 2014 20:10

11 września (czwartek), o godzinie 16.00 odbędzie się pierwsze zebranie rodziców, które rozpocznie się od spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

KLASA NR SALI
1A 24
1B 31
1C 30
2A 27
2B 28
2C 19
3A 3
3B 25
3C 29
Zmieniony: Poniedziałek, 08 Wrzesień 2014 20:17
 
« PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 8

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

GALERIA

Ulti Clocks content