Gimnazjum w Dębowcu
"Nauka drogą do sukcesu" 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 11 Październik 2014 00:00

W nowym roku szkolnym rusza kolejna edycja programu stypendialnego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku". Każdy uczeń, który chciałby skorzystać z takiego stypendium, musi spełnić wszystkie kryteria podstawowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych (wymienione są tylko warunki dotyczące ucznia gimnazjum):

 1. kryteria podstawowe:
  1. uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej;
  2. stałe zamieszkanie na terenie województwa śląskiego;
  3. średnia ocen z trzech wybranych przez wnioskodawcę (ucznia) przedmiotów kierunkowych z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych (tzn. matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, przyroda, informatyka i zajęcia techniczne) uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki (2013/2014) wynosi co najmniej 5,00;
  4. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki wynosi co najmniej 4,20;
  5. przeciętny miesięczny dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (w tym przypadku jest to rok 2013), nie przekracza kwoty 1078,00 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecko z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W takiej sytuacji maksymalny dochód na osobę wynosi 1246,00 zł;
  6. za okres, na jaki będzie przyznawane stypendium w ramach projektu uczeń nie może pobierać stypendium finansowanego ze środków publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach projektu, które spowodowałoby podwójne finansowanie wydatków.
 2. kryteria dodatkowe:
  1. uzyskanie w okresie trzech poprzednich lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty:
   - konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub
   - olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia;
  2. co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej

Zgodnie z zapisami regulaminu w staraniu o uzyskanie stypendium preferowani będą uczniowie zamieszkujący tereny wiejskie oraz uczniowie niepełnosprawni.

Wszyscy uczniowie, którzy spełniają wymagane kryteria muszą złożyć osobiście lub wysłać na jeden z podanych poniżej adresów komplet dokumentów w terminie do 31 X 2014r. (decyduje termin wpłynięcia dokumentów do urzędu)

 • Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 • Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
 • Sekretariat Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Poniżej zamieszczony jest cały regulamin oraz lista dokumentów jakie należy złożyć:

Wszystkie bieżące informacje na temat projektu znajdują się również na stronie efs.slaskie.pl

Uczniowie, którzy spełniają podane wymagania i są zainteresowani otrzymywaniem stypendium mogą zgłosić się do szkolnego opiekuna stypendystów p. Barbary Szczypka.

szkolny koordynator projektu

Barbara Szczypka

Zmieniony: Środa, 15 Październik 2014 19:05
 
Konsultacje - październik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 01 Październik 2014 20:52
W dniu 7 października 2014r., w godzinach od 15.00 do 17.00 odbędą się konsultacje dla rodziców.
Zmieniony: Środa, 01 Październik 2014 20:53
 
Dzień języków obcych 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 29 Wrzesień 2014 01:11
26.09.2014r. odbył się z szkole Dzien Języków Obcych. Z tej okazji młodzież zebrała się na górnym korytarzu, by spotkać się z naszą absolwentką Pauliną Szendzielarz. Paulina przedstawiła uczniom, jak wygląda życie na Dominikanie, ponieważ spędziła tam rok w ramach projektu AFS.
 
Letnia szkoła PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 29 Wrzesień 2014 01:00

10.09.2014r. uczniowie: Tomasz Bochenek, Joanna Chwastek, Tomasz Cieńciała, Michał Kaleta i Kinga Rusin pod opieką Jolanty Musiolik wzięli udział w zajęciach Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Najpierw wysłuchali wykładu o Janie Szczepańskim, potem wzięli udział w warsztatach, a na koniec Tomasz Cieńciała i Michał Kaleta uczestniczyli w quizie, w którym zajęli I miejsce.

letnia szkola 2014 (1) minletnia szkola 2014 (2) min

Zmieniony: Poniedziałek, 29 Wrzesień 2014 01:16
 
ZMIANA PLANU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 08 Wrzesień 2014 21:06
Dnia 15 IX 2014 (poniedziałek) ulega zmianie plan lekcji. Nowy plan dostępny jest tutaj.
Zmieniony: Czwartek, 11 Wrzesień 2014 14:56
 
Zebranie rodziców 11 IX 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 06 Wrzesień 2014 21:10

11 września (czwartek), o godzinie 16.00 odbędzie się pierwsze zebranie rodziców, które rozpocznie się od spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

KLASA NR SALI
1A 24
1B 31
1C 30
2A 27
2B 28
2C 19
3A 3
3B 25
3C 29
Zmieniony: Poniedziałek, 08 Wrzesień 2014 21:17
 
Plan lekcji 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Plan lekcji do pobrania

Zmieniony: Poniedziałek, 01 Wrzesień 2014 13:45
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 29 Sierpień 2014 19:25

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum w Dębowcu odbędzie się o godz. 8.00 w sali gimnastycznej, a spotkanie z wychowawcami w następujących salach:

klasa sala
1A 24
1B 31
1C 30
2A 27
2B 28
2C 19
3A 3
3B 25
3C 29
Uczniowie, którzy będę korzystać z biletów miesięcznych kupowanych przez szkołę nie kupują pojedynczego biletu 1 września na przejazd do szkoły.
Zmieniony: Piątek, 29 Sierpień 2014 19:38
 
« PoczątekPoprzednia1234567NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 7

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

GALERIA

Ulti Clocks content